Icke-industriella svenska företag

Det finns många faktorer som spelar in när det kommer till det faktum att Sverige är så framgångsrikt land för att producera framgångsrika företag. Det började tidigt med att Sverige inte var med i världskrigen …

Islands industri

Island är liksom de övriga skandinaviska länderna ett framgångsrikt och rikt industriland med hög levnadsstandard trots sin geografiska isolering från omvärlden. Landet var fram tills på 90-talet det främsta välfärdslandet i världen men den stora …

Norsk industri

I Norge har den ekonomiska tillväxten sedan 1970-talet varit mycket hög och deras BNP per capita är nästan dubbelt så hög som i USA, som är världens starkaste ekonomi. Detta välstånd har till stor del …

Svensk industri

I Sverige består industristrukturen i högre grad än normalt av internationellt inriktade och stora koncerner. Landets viktiga näringsområden är bland annat inom skogsbruk och gruvdrift, men också inom jordbruk där viktiga jordbruksprodukter bland annat är …

LKAB

När det gäller svensk industri inom stål och järnmalm är troligtvis det statliga företaget LKAB det som är störst och mest känt. LKAB står för Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag och är trots det finländskt klingande namnet alltså …

Allmänt om industri

Industri är något som är nödvändigt för alla länder för att underhålla och utveckla landets ekonomi och det kan ske på många olika områden, såsom råvaruindustri, byggindustri, textilindustri, bilindustri med mera. Ordet industri kommer från …