LKAB

När det gäller svensk industri inom stål och järnmalm är troligtvis det statliga företaget LKAB det som är störst och mest känt. LKAB står för Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag och är trots det finländskt klingande namnet alltså ett svenskt företag. Företaget har sitt huvudkontor i Norrbotten, närmare bestämt i Luleå, och levererar sina järnmalmsprodukter till en hel radda olika ståltillverkare som sedan förädlar järnmalmen till olika metaller.

Företaget LKAB grundades i mitten av 1890-talet och är alltså ett företag som är över hundra år gammalt. Från början var det ett privat företag men det övertogs delvis av staten i början på 1900-talet, det dröjde dock ända fram till 1976 innan det övertogs helt och hållet av staten. Huvudkontoret flyttades då från Stockholm till Luleå.

Genom åren har det förekommit hinder i företaget, bland annat skedde i början av 1970 en strejk i gruvorna vilken sedan har blivit känd som den stora gruvstrejken samt LKAB-konflikten. Mer än 4 500 arbetare i gruvorna strejkade i Luleå, Kiruna, Malmberget och Svappavaara, detta tillsammans med den dåtida lågkonjunkturen ledde till att företaget behövde söka lån hos staten. Ända fram tills år 1978 var det också otillåtet för kvinnor att arbeta och vistas i gruvorna.

LKAB står för en stor del av produktionen av järnmalmsprodukter och år 2013 levererade LKAB över 25 000 000 ton järnmalmsprodukter till förädlare. Företaget har förutom gruvor i Sverige också hand om gruvor på bland annat Grönland och i Finland. Under andra världskriget stod LKAB för en väsentlig del av den järnmalm som exporterades till Nazityskland vilket har lett till en hel del kritik gentemot den svenska staten.

Företaget har haft ett stort antal verkställande direktörer genom åren, den nuvarande heter Jan Moström och har innehaft posten sedan 2015. Förutom järnmalm producerar även företaget bland annat en hel del olika sorters mineraler.

Leave a Reply