Svensk industri

I Sverige består industristrukturen i högre grad än normalt av internationellt inriktade och stora koncerner. Landets viktiga näringsområden är bland annat inom skogsbruk och gruvdrift, men också inom jordbruk där viktiga jordbruksprodukter bland annat är sockerbetor, fisk, vete, nötkreatur och potatis. Idag är Sverige fortfarande stora inom denna industri, även om man kanske främst är känd för att ligga i framkant på mer teknoligiska industrier. Spelindustrin och iGaming för att nämna några. Mr Green Sverige ligger verkligen i framkant. 

En väldigt viktig del av den svenska industrin och ekonomin är exporten till andra länder och den utgör idag mer än hälften av Sveriges samlade BNP (Bruttonationalprodukt). Sverige exporterar bland annat papper, maskiner, järn, trävaror, stål, telekommunikationsprodukter och fordon.

Stockholm, som är huvudstad i Sverige, är det främsta finanscentrumet i Skandinavien där flera banker har sina huvudkontor och med Stockholmsbörsen. Den så kallade Wallenbergsfären har inom landet haft ett unikt stort inflytande inom den svenska ekonomin och de har kontrollerat så mycket som över 30 procent av det svenska börsvärdet stundtals.

Distributionssystemet i Sverige är modern och utvecklat med en väl utbildad befolkning och bra externa och interna kommunikationsmedel i jämförelse med många andra länder. En av Sveriges viktigaste handelspartner är Tyskland, men också många andra länder i Europa utgör en betydande del av landets utrikeshandel. 2007 utgjorde verkstadsvaror nästan hälften av exportvärdet.

Sverige har gått från att vara ett av de fattigaste länderna i Europa till att bli en av världens starkaste ekonomier per capita. Utvecklingen har skett på bara några hundra år och har till stor del berott på innovationer såsom lösningar och idéer inom viktiga områden. Men en viktig och enligt många kanske den viktigaste faktorn är att Sverige inte deltog i det andra världskriget utan tjänade istället pengar på att sälja bland annat stål och skog till de länder som deltog i kriget. Att Sverige inte deltog i kriget har mötts av en hel del kritik från de övriga skandinaviska länderna men faktum är att även de har haft nytta av det på senare tid i form av yrken, hjälp och kontakter.

Idag är kanske sverige mer känt för att vara dominanta inom spelindustrin där man satt sitt fotfäste på Malta. Många stora spelbolag finns på plats och Sverige är världsledande inom iGaming.

Leave a Reply